Metody

Diagram pokrewieństwa

Diagram pokrewieństwa

 

Diagram pokrewieństwa (ang. affiniy diagram) znany jest też jako wykres współzależności lub wykres podobieństw został opracowany przez Jiro Kawakita. Jest to narzędzie do porządkowania rozproszonych danych i informacji powstałych na przykład w wyniku burzy mózgów.

Diagram pokrewieństwa doskonale sprawdza się w analizie pomysłów, problemów, czy rozwiązań, a sortowanie wyłonionych kwestii ma charakter intuicyjny. Zasadą jest, by tworzyć nie więcej niż dziesięć kategorii pojęć. Istotą pracy z diagramem jest metoda pracy zespołowej, gdzie wykorzystuje się intuicję członków zespołu, którymi są specjaliści z danego obszaru.
Diagram pokrewieństwa stosuje się najczęściej w sytuacji występowania dużej liczby chaotycznych informacji, pomysłów, problemów lub rozwiązań dotyczących złożonej kwestii. Sprawdza się on w przypadku niemożności zastosowania dotychczasowych metod w celu rozwiązania problemu. Przydatny jest też w porządkowaniu wyników pracy w sesji strategicznej firmy/organizacji. Diagram pokrewieństwa ma zastosowanie, gdy generowanych jest kilkanaście różnych pomysłów przez wiele osób.

Jak się pracuje metodą diagramu pokrewieństwa?

Jest to metoda pracy zespołowej (najlepiej 4-8 osób)
Metodę stosuje się do zbierania i generowania pomysłów, rozwiązań, koncepcji czy idei.
Proponowane rozwiązania problemu (wizualizacje) są zapisywane na kartkach i widoczne dla wszystkich uczestników.
Następnie zebrane dane (pomysły, idee, itp) porządkuje się w pokrewne sobie grupy.
Przestawia się je w sposób graficzny jako diagram pokrewieństwa
Przy pracy koncepcyjnej grupuje się zebrane dane w nie więcej jak dziesięć kategorii.
Rysując diagram można jeszcze go korygować i zmieniać zapisy.
Prezentacja wypracowanego diagramu pokrewieństwa.

Korzyści ze stosowania diagramu pokrewieństwa:

wykorzystanie kreatywności pracowników,
możliwość wypowiedzenia się wszystkich uczestników pracujących tą metodą,
akceptacja proponowanych rozwiązań, praca z diagramem pokrewieństwa przewiduje udział pracowników związanych z rozpatrywanym problemem,
diagram sporządzony jest w wersji graficznej tak, by można było w każdej chwili do niego wrócić i pracować już nad wdrożeniami pomysłów.

Diagram pokrewieństwa nie wskazuje konkretnego rozwiązania, a jedynie obszary działań, na których należy się skupić, aby rozwiązać dany problem organizacji. Uzyskane wyniki powinny stać się podstawą pracy z następnymi narzędziami, może w gronie eksperckim podczas specjalnego spotkania. Przykładami narzędzi do pracy nad pogrupowanymi danymi może być diagram Ishikawy (tzw. Diagramem przyczynowo-skutkowym) czy też diagram zależności.

Tagged , , , , ,

About Wojciech Szymczak

Trener - konsultant zarządzania, coach ICC z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z organizacjami, urzędami i firmami.
View all posts by Wojciech Szymczak →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *