Metody

METODA 5 WHYS

Celem metody 5 whys jest dotarcie do prawdziwej przyczyny problemu (defektu, luki itp.), wykraczającej poza zwykle zauważalne objawy. Okrycie rzeczywistego problemu polega na pięciokrotnym zadaniu pytania „dlaczego?“.