Analizy

Konsekwencje pandemii na zdrowie psychiczne

Jednym z wielu czynników odpowiedzialnych za to jest wymuszona przez wprowadzone regulacje prawne izolacja, jak też związany z nią przewlekły stres. Konieczność przeniesienia pracy do domu (tzw. pracy zdalnej) w dużym stopniu ograniczyła kontakty międzyludzkie. Dodatkowo wpłynęła na znaczne mniejszą aktywność ruchową i kontaktu z przyrodą. A to jest bardzo istotnym czynnikiem, mającym wpływ na nasz dobrostan psychiczny.