O FIRMIE

EGERIA EXPERTS GROUP to zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania strategii, wdrażania innowacyjności, budowania organizacji nastawionej na rozwój i osiąganie rezultatów. Dostarczamy najlepsze rozwiązania o wymiernych efektach.

INNOWACYJNE USŁUGI I PRODUKTY. Pomagamy w rozwijaniu organizacji i ludzi. W sytuacjach trudnych rekomendujemy rozwiązania problemów. Przekraczamy z Klientami ograniczenia. Dzielimy się swoimi doświadczeniami. Wspólnie uzgadniamy działania, by osiągać rezultaty. Jesteśmy dla naszych Klientów Partnerami. Nasza współpraca opiera się na dialogu.

NASZE STANDARDY DZIAŁANIA
Dla nas każdy Klient jest ważny. Działamy kierując się następującymi naszymi standardami:

  • prowadzone doradztwo i konsulting opierają się na rzetelności i skuteczności w proponowanych najbardziej optymalnych rozwiązaniach
  • identyfikację i analizę potrzeb organizacji przeprowadzany w konkretnych celach, przy wsparciu Klienta
  • wyłonionych potrzebach organizacji jawnie informujemy Klienta
  • rekomendujemy wariantowe działania mające na celu dobro Klienta, ukazując ich konsekwencje i efekty oraz szanse, zagrożenia,
  • rozmowy z pracownikami organizacji prowadzimy z zabezpieczeniem klauzuli poufności
  • materiały rejestrowane do celów dydaktycznych po szkoleniu są kasowane, chyba, że umowa z Klientem przewiduje inne rozwiązanie
  • każdy z uczestników procesu rozwojowego dostaje opiekę i możliwość konsultacji u trenera prowadzącego i firmy EGERIA consulting
  • proponowane metody mierzenia efektywności działań i wprowadzanych rezultatów uzgadniane są z Klientem

IDEA DZIAŁAŃ

Do rozwoju organizacji podchodzimy systemowo. Prowadzimy konsulting badając i identyfikując potrzeby rozwojowe na pięciu wymiarach:
Wymiar 1 – łatwo dostrzegalne objawy zmian w organizacji organizacyjne, strukturalne)
Wymiar 2 – zjawiska dysfunkcji związane z osobami kierującymi organizacją
Wymiar 3 – nieprawidłowości operacji i procesów (w tym procedur i standardów działania
Wymiar 4 – oddziaływanie środowiska organizacji i jego wpływ na funkcjonowanie organizacji
Wymiar 5 – rozwój zjawisk dysfunkcyjnych organizacji w czasie
W razie potrzeby rekomendujemy opcjonalne działania strukturalne i strategię postępowania w różnych sytuacjach oraz różne działania rozwojowe.