Porady praktyków

Platformy webinaryjne do szkoleń online

Gdy na początku 2020 roku sytuacja wymusiła bardzo szybkie przejście do metod online, tylko niektóre platformy były gotowe do większej interakcji w prowadzeniu zajęć. Obecnie wiele platform webinaryjnych przystosowało się do prowadzenia szkoleń, zwiększając swoje możliwości interakcji.

Analizy

Konsekwencje pandemii na zdrowie psychiczne

Jednym z wielu czynników odpowiedzialnych za to jest wymuszona przez wprowadzone regulacje prawne izolacja, jak też związany z nią przewlekły stres. Konieczność przeniesienia pracy do domu (tzw. pracy zdalnej) w dużym stopniu ograniczyła kontakty międzyludzkie. Dodatkowo wpłynęła na znaczne mniejszą aktywność ruchową i kontaktu z przyrodą. A to jest bardzo istotnym czynnikiem, mającym wpływ na nasz dobrostan psychiczny.

Porady praktyków

Komunikatory i bezpieczeństwo rozmów

Część z rozmów z kontrahentami, coachingów, negocjacji odbywa się zdalnie. Wykorzystywane są do tego komunikatory z bezpieczną ścieżką szyfrowania. Natomiast powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: jakie informacje chcemy chronić i przed kim? Oto przegląd komunikatorów z szyfrowaniem end-to-end.

Metody

METODA 5 WHYS

Celem metody 5 whys jest dotarcie do prawdziwej przyczyny problemu (defektu, luki itp.), wykraczającej poza zwykle zauważalne objawy. Okrycie rzeczywistego problemu polega na pięciokrotnym zadaniu pytania „dlaczego?“.

Porady praktyków

Platformy do Webinarów

Przyjrzyjmy się dwudziestu wybranym platformom do prowadzenia webinarów. Webianaria to spotkania wewnątrz firmy, spotkania szkoleniowe otwarte odpłatne lub bezpłatne dla kilku kilkunastu a nawet kilkuset osób. Webinarium ma ograniczone możliwości interakcji. Jest to głównie metoda wykładowa (prezentacyjna), podczas której uczestnicy najczęściej wykorzystują czat platformy do zadawania pytań i kontaktu prowadzącego z uczestnikami. Jest to zasadne, gdyż przy kilkudziesięciu czy kilkuset uczestnikach włączone mikrofony czy kamery mogą spowodować nie tylko chaos komunikacyjny, ale też obciążą łącze i sieć.

Porady praktyków

Biuro typu open space w sytuacji pandemicznej

Funkcjonowanie firm w czasie pandemii uległo zmianie. Nie wiemy na jak długi okres. Zmiany w pracy firm i różnych organizacji (np. urzędów) wymuszają rygory sanitarne: zachowanie dystansu, zmniejszona liczba osób w pomieszczeniach, stosowanie środków ochronnych, regulacja osób wchodzących i wychodzących.

Filozofia ECEG

Praca z domu – równowaga, czyli work life balance cz. 2

Część osób została postawiona przed faktem dokonanym i przymuszona przez firmę czy organizację do zdalnej pracy. wyposażono nas w komputery, dostaliśmy może różną robotę papierkową, czy też wiązaną z wykonywaniem telefonów. A wszystko to w sytuacji normalnego funkcjonowania w domu razem z dziećmi, czy z innymi domownikami, też w jakiś sposób czy to uczących się czy pracujących. Jak w takiej sytuacji osiągnąć…

Czytaj więcej

Porady praktyków

Praca z domu – równowaga, czyli work life balance cz. 1

Praca z domu – wyzwania U części osób praca zdalna – z domu – została wymuszona przez firmę czy organizację. Dostaliśmy może komputery, dostaliśmy do wypełnienia setki tabel, stworzenie setek raportów czy też przeprowadzenie setek rozmów sprzedażowych. Wszystko to w sytuacji codziennego funkcjonowania w domu razem z dziećmi mającymi swoje zdalne zajęcia w szkol, z kotami i psami. A być może…

Czytaj więcej

Porady praktyków

Praca zdalna w domu – praktyczne rady

Praca z domu stała się dla części z nas pewną codziennością. Chodzi oczywiście o osoby pracujące w zawodach, które w obecnej sytuacji zostały przymuszone do pracy zdalnej. Jak zorganizować sobie własne biuro w domu? Jaki rytm pracy przyjąć? Jak zadbać o czas pracy? W jaki sposób organizować sobie dzień pracy, gdzie jest początek i koniec naszego dnia pracy? Jak zadbać…

Czytaj więcej