case study

Studium przypadku a opis przypadku

Studium przypadku a opis przypadku – czym się różnią? Czasami spotykamy się na szkoleniach, że trener mówi, to zapraszam Was do studium przypadku. Rozdaje karteczki z krótkim kilkuzdaniowym opisem pewnej sytuacji w organizacji czy też opisem spotkania w grupie zadaniowej. Po przeczytaniu przez uczestników omawia z nimi to co tam zostało napisane. Czy jest to studium przypadku, czy nie? To…

Czytaj więcej