Metody

METODA 5 WHYS

Celem metody 5 whys jest dotarcie do prawdziwej przyczyny problemu (defektu, luki itp.), wykraczającej poza zwykle zauważalne objawy. Okrycie rzeczywistego problemu polega na pięciokrotnym zadaniu pytania „dlaczego?“.

Metody

Metoda sytuacji krytycznej

Metoda sytuacji krytycznej (ang. critical incident) pozwala na szybkie diagnozowanie krytycznych sytuacji pojawiających się w sytuacji wdrażania zmian w organizacji. W pierwszym etapie polega na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym krytycznym zdarzeniem. W drugiej kolejności pozyskuje się i zbiera dodatkowe informacje o zdarzeniu lub zagadnieniu, które się bada. Następnie całość sytuacji ze zgromadzonymi informacjami poddawana jest analizie.

Metody

Strategia Walta Disneya

Walt Disney podczas planowania swoich przedsięwzięć posługiwał się charakterystyczną strategią.  Metoda nazwana metodą Disneya została w 1994 r. dopracowana i zaadoptowana do pracy przez eksperta NLP (Neurolingwistyczne Programowanie) Roberta Diltsa.

Metody

Wykres Pająkowaty

Wykres pająkowaty służy do zapisywania wzorców myślenia. Celem tej metody jest zebranie wszystkich informacji/myśli w zdefiniowanym obszarze. Robi się to na jednej kartce papieru. Można to robić w formie wykresów z liniami lub też odręcznie – najlepiej z zastosowaniem  kolorów.

Metody

Diagram pokrewieństwa

Diagram pokrewieństwa (ang. affiniy diagram) znany jest też jako wykres współzależności lub wykres podobieństw został opracowany przez Jiro Kawakita. Metoda doskonale sprawdza się w analizie pomysłów, problemów, czy rozwiązań, a sortowanie wyłonionych kwestii ma charakter intuicyjny.

Metody

Mapowanie procesów

Jako trenerzy i konsultanci mapowanie procesów będziemy  używali w procesie zmian organizacyjnych, w szukaniu różnych dysfunkcji organizacji, w określaniu wspólnie z klientami obszarów, którymi później zajmiemy się w planowanym procesie doradczym. Mapy procesów budują w organizacji świadomość powiązania ze sobą różnych istniejących procesów, wzajemnych zależności i odpowiedzialności. I dotyczy to zarówno firm produkcyjnych czy usługowych, jak również organizacji społecznych czy…

Czytaj więcej