Wojciech F. Szymczak

Trener, konsultant, coach; doradca i asesor w procesie certyfikacji trenerów zarządzania; politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1990 – 1993 zdobył doświadczenie w Biurze Prasowym Rządu Urzędu Rady Ministrów; 1992 – 1998 działalność sprzedażowa i menedżerska: zarządzanie zmianą, kierowanie firmami sprzedażowymi. Prezes Zarządu Egeria Consulting Experts Group.

Specjalizacja trenersko – doradcza

Specjalizuje się w programach rozwojowych z etykiety biznesu z elementami protokołu dyplomatycznego. Jest coachem etykiety dla szefów firm i zarządów. Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu dla menedżerów, przywództwa, zarządzania w zmianie, pracy zespołowej, zarządczych kompetencji menedżerskich, treningów dla trenerów oraz projekty konsultingowe dotyczące diagnozowania organizacji. Prowadzi zajęcia dla firm biznesowych, agencji rządowych, urzędów administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz dla organizacji polonijnych z Australii, Danii, Francji, Kanady, Litwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii.

Nowe technologie

Z powodzeniem wykorzystuje technologię w pracy zdalnej (platformy ZOOM, Microsoft Teams, Cisco Webex, Skype, Google Meet, ClicMeating) oraz różnych narzędzi online takich jak: burza mózgów, whiteboard, mapa myśli, testy online, konkursy, quizy, chmura słów, itp.).

Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

Wybrani klienci:

PZU S.A., Pekao S.A. BPH, PKO B.P., EC Żerań, EC Bełchatów, ZUS, KPRM, MSZ, PAIZ, PAIH, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Marszałkowski w Łodzi i w Poznaniu, Policja, Tauron, PSE, Energobud, CLA Credit, ZHR, ZHP pgK, Signal-Iduna, Giełda Granitu, MDDP, MRR, ARMiR, Valeo, NBP, Uniwersytet Łódzki, PFRON, NFZ, Urząd Pracy Wrocław, Avon, Polpharma, Class Polska, Wyd. SiP, Elektrownia Połaniec.

Posiada certyfikaty:
 • Conterterrorism Training Group – Idcident Mamagement, wydany przez rząd USA –1992
 • Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania– Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2001
 • ACTION LEARNING SET Advisor – 2004
 • International Coach ICC – 2006
 • International Advisor/Assessor Certifikate – Stowarzyszenie KiTZ MATRIK – 2008
 • EXTENDED DISK® – Certyfication Training – 2008
 • First Certificate in Organizational Development Consulting – 2011
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego STAR TRACKS
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego TALENT HUNTER
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego DELIGHT INDEX
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego COMPETENCE NAVIGATOR
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego TASK NAVIGATOR
  • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego SYNERGIA
 • Prince2 – Foundation – 2015
 • Train the Trainer Certificate – Linear Consulting Process – 2017
Publikacje książkowe:
 1. „Projektowanie szkolenia w aspekcie formułowania celów oraz metod ich realizacji”, „Koncepcje nauczania ludzi dorosłych” [VADEMECUM TRENERA, Kraków cz. I 2010, cz. II 2012];
 2. W. F. Szymczak, T. Wański, „Profesjonalni trenerzy, czyli jak osiągać długofalowe rezultaty”, GWP, Sopot 2011;
 3. W. F. Szymczak, Dyplomatyka, savoir-vivre (cz. IV) [w:] Rzecznik Prasowy, oczekiwania i możliwości, perspektywa teoretyczna i praktyczna (red. B. Czechowska-Derkacz, M. Zimnak), Difin, Warszawa 2015;
 4. W. F. Szymczak, Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, Warszawa 2018 (dodruk 2019).